Investiții masive făcute în ultimii doi ani de Consiliul Județean Giurgiu  în infrastructura județului 

| 3 ianuarie 2019

 

Aproape de sfârșitul anului trecut, președintele Consiliului Județan, Marian Mina, făcea o prezentare a stadiului de realizare a lucrărilor de investiții ce se derulează la nivelul CJ, finanțate de la bugetul de stat, prin PNDL dar și din fonduri de la bugetul propriu al județului Giurgiu sau prin proiecte cu finanțare europeană.

Unul din programele foarte importante care se derulează prin Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene este Programul naţional de dezvoltare locală – P.N.D.L., program multianual ce are ca obiectiv general echiparea unităţilor administrativ-teritoriale cu toate dotările tehnico-edilitare, de infrastructură educaţională, de sănătate şi de mediu, sportivă, social-culturală şi turistică, administrativă şi de acces la căile de comunicaţie,

În anul 2015, în cadrul Subprogramului “ Infrastructură la nivel judeţean” prevăzut în O.U.G. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală,  cu modificările şi completările ulterioare, Judeţul Giurgiu a încheiat 6 contracte de finantare cu M.D.R.A.P. prin  P.N.D.L. Etapa I, in valoare totala  de 27.596.689 lei cu o lungime totala de 33,84 km din care s-a decontat deja suma de 20.746.308 lei, pentru:

 1. ” Reabilitare traseu rutier DJ 401 Hereşti – Hotarele 3,563 km in valoare de 1.559.763 lei”.

Contractul de lucrări a fost încheiat în anul 2011, lucrările au fost demarate în anul 2011 apoi sistate, iar în perioada 2013-2015 s-au realizat lucrări în limita sumelor disponibile pentru finantare.

Ca urmare a asigurării fondurilor necesare, lucrările au fost receptionate în august 2017.

 1. „Reabilitare si modernizare DJ 412 C, Uieşti – Goleasca – DJ 601, 4,5 km in valoare de 3.709.705 lei”.

Contractul de lucrări a fost încheiat în anul 2011, lucrările au fost demarate în anul 2011, apoi sistate, iar în perioada 2013-2015 s-au realizat lucrări în limita sumelor disponibile pentru finantare.

Ca urmare a asigurării fondurilor necesare, lucrările la acest obiectiv au fost receptionate în august 2018.

 1. „Reabilitare DJ 601, Bolintin Deal – Bolintin Vale – Malu Spart 11,00 km in valoare de 14.382.379 lei din care s-au decontat 12.366.446 lei”.

Contractul de lucrări a fost încheiat în anul 2012, din lipsa finantării nu s-a lucrat la acest obiectiv în perioada 2012-2017.

Ca urmare a asigurării fondurilor necesare, în luna martie 2017 s-a emis ordin de începere a lucrărilor, la această dată lucrările sunt realizate în proportie de 90 % si estimăm că se vor finaliza în trimestrul IV 2018.

 1. „ Modernizare DJ 404, Limită judeţ Dămboviţa – Drăgănescu – Floreşti, 6,727 km in valoare de 5.605.000 lei din care s-au decontat 3.101.729 lei”.

Contractul de lucrări a fost încheiat în anul 2012, ca urmare a asigurării fondurilor  în anul 2016 s-au decontat o mare parte din lucrările de executie.

La această data, lucrările de investitii sunt realizate in proportie de 75 %, mai sunt de realizat santuri, podete, drumuri laterale,

 1. “Reabilitare DJ 401 A, Palanca – Stoeneşti, 5,050 km in valoare de 1.273.828 lei din care s-au decontat 322.978 lei”

Contractul de lucrări a fost încheiat în anul 2012, s-au demarat lucrările de executie în anul 2012 până în anul 2014.

Ca urmare a asigurării fondurilor necesare, în luna martie 2017, s-a emis de reluare a lucrărilor, la această dată lucrările sunt realizate în proportie de 77 %.

–        proiecte drumuri judetene cu lungimea de 33.843 km în valoare de 27.596.689,69 lei

–        17 proiecte pentru Unitatile de Învătământ în valoare totală de 9.234.140,67 lei

–        1 proiect sediu primarie în valoare de 445.385,72 lei

–        3 proiecte poduri/podete în valoare de 14.235.084,1 lei

–        1 proiect Dispensar în valoare de 1.419.657,68 lei

În baza solicitărilor de finanţare transmise de Consiliul Judetean Giurgiu în februarie 2017 Ministerului Dezvoltării Regionale si Administratiei Publice, prin Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene nr. 3580 din 07 iulie 2017 s-a aprobat Lista obiectivelor de investiţii şi sumele alocate acestora pentru finanţarea P.N.D.L. II, pentru Judeţul Giurgiu, în perioada 2017-2020, care cuprinde 13 obiective de investiţii din domeniul modernizării şi reabilitării drumurilor judeţene.

Până la finalul anului 2017, în baza documentatiilor depuse de Consiliul Judetean Giurgiu la Minister, s-au încheiat 12 contracte de finantare si la începutul anului 2018 încă unul, ceea ce reprezintă un grad de realizare de 100 % fată de propuneri, toate avand un total de aproximativ 137.384.291,5 lei cu o lungime totala de 99,6 km, din care s-au decontat 10.684.875 lei

Aceste obiective de investitii sunt următoarele:

 1. “Modernizare DJ 412 Prundu (DN 41) – Colibaşi, 10,858 km”, – valoare contract de finantare 11.215.865 lei 
 1. „Modernizare DJ 601 D Letca Veche – Limită judeţ Teleorman, 2,060 km- valoare contract de finantare 2.935.725 lei 
 1. „Modernizare DJ 412 D Bucsani (DN 61) – Malu-Spart (DN 601), 7,820 km” – valoare contract de finantare 10.778.645,00 lei 
 1. „Modernizare DJ 151 E Limită judeţ Dâmboviţa – Trestieni, 5,495 km – valoare contract de finantare 1.932.634,00 lei 
 1. „ Reabilitare si modernizare DJ 611, Roata de Jos – Sadina – Cartojani – Limită Judeţ Teleorman 5,180 km”- valoare contract de finantare 2.208.417 lei.
 1. “Modernizare DC 121 – Slobozia (DN 5C) – DJ 504, 5,000 km” – valoare contract de finantare 5.738.097 lei
 1. „Reabilitare şi modernizare DJ 506 A, Limită judeţ Teleorman – Toporu (DJ 503), 6,930 km”- valoare contract de finantare 14.454.459 lei .
 1. „ Reabilitare DJ 413, DJ 603- Halta CFR Mihai Bravu – DN 41, 9,690 km”– valoare contract de finantare 20.942.517 lei .
 1. “Modernizare DJ 503 A, Halta CFR Onceşti –Radu Vodă-Izvoarele-Chiriacu-Răsuceni-Limită judeţ Teleorman; 13,962 km” – valoare contract de finantare 18.752.176 lei.
 1. “Modernizare DJ 507, Giurgiu – Oinacu-Braniştea-Gostinu, 15,626 km”, valoare contract de finantare 19.612.061 lei.
 1. “Modernizare drumul judeţean DJ 412 C, Ogrezeni (DJ 412A) – Podişoru – Bucşani – Obedeni – Uieşti – Goleasca – DJ 601, 3,907 km , valoare contract de finantare 8.626.892 lei.
 1. “Reabilitare DJ 401 A Bolintin Vale – Palanca, 3,235 km”, valoare contract de finantare 5.263.021 lei .
 1. “Reabilitare DJ 412 A Ogrezeni – Malu Spart (DJ 601), 8,540 km” – valoare contract de finantare 13.890.000 lei.

În afara obiectivelor susmentionate ce se finantează din fonduri la de la bugetul de stat prin Programul National de Dezvoltare Locală , Consiliul Judetean a prevăzut în Listele de investitii pe anul 2017 si cea pe 2018, două obiective care se finantează din Bugetul Judetului Giurgiu , aflate în în diferite stadii de executie:

 1. “Modernizare DJ 505 Putineiu – Chiriacu, 1,3 km, in valoare de 2.800.000 lei”

Pentru acest obiectiv s-a realizat proiectarea la faza D.A.L.I. în anul 2016.

În anul 2017 s-a încheiat contractul de proiectare si executie lucrări iar după întocmirea documentatiei tehnico-economice la faza PT, la începutul lunii mai 2018, s-a emis ordin de începere a lucrărilor de executie. Stadiul fizic este în prezent de 56 % si lucrările vor se vor finaliza până la finalul anului 2018.

 1. “Modernizare DJ 412 Vărăsti – Limită judet Călărasi, 2 km, in valoare de 3.500.000 lei”

Pentru acest obiectiv s-a realizat proiectarea la faza D.A.L.I. în anul 2016, în anul 2017 s-a încheiat contractul de proiectare si executie lucrări. După întocmirea documentatiei tehnico-economice la faza PT, la începutul lunii aprilie 2018 s-a emis ordin de începere a lucrărilor de executie.

Lucrările au fost finalizate în 23 iulie 2018 iar receptia la terminarea lucrărilor a avut loc la data de 31 iulie 2018.

Tot din bugetul propriu al Consiliului Judetean Giurgiu, prin Directia Judeteana de Transport, au fost efectuate lucrari de intretinere si reparatii pe drumurile judetene, in anul 2017, in valoare totala de 3.074.205 lei, iar in anul 2018, in valoare de 3.548.000 lei, astfel:

 In anul 2017 s-au executat urmatoarele lucrari de intretinere si reparatii drumuri judetene:

 1. Asigurarea scurgerii apelor DJ 401 in loc. Dobreni in valoare de 299.875 lei;
 2. Asigurarea scurgerii apelor DJ 401 in loc. Hotarele in valoare de 83.130 lei;
 3. Asigurarea scurgerii apelor DJ 504 A in loc. Vieru in valoare de 148.564 lei;
 4. Covor bituminos DJ 601 A Cosoba in valoare de 492.660 lei;
 5. Plombare DJ 401 A Gaiseni – Carpenisu 3 km in valoare de 99.960 lei;
 6. Pietruirea si asigurarea scurgerii apelor pe DJ 412 B Draganescu – Podul Ilfovatului – Neajlov 10 km in valoare de 99.869 lei;
 7. Plombare DJ 412 A Adunatii Copaceni – Darasti 1,67 km in valoare de 99.484 lei;
 8. Pietruire, asigurarea scurgerii apelor si podete pe drumurile laterale ale DJ 505 in valoare de 471.663 lei;
 9. Lucrari de plombare pe DJ 507, 504, 503 A, 401, 412 A, 411, 412 C, 601, 611, 401 A, 602, 601 A, cu mixtura asfaltica si emulsie in valoare de 300.000 lei;
 10. Lucrari de cosire vegetatie ierboasa pe drumurile judetene in valoare de 835.000 lei;
 11. Taiere de pomi uscati in valoare de 144.000 lei.

In anul 2018, s-au executat urmatoarele lucrari de asfaltare si reparatii drumuri judetene:

 1. Amenajare accese proprietati, rigola carosabila si santuri betonate pe DJ 401 in localitatea Hotarele in valoare de 230.000 lei;
 2. Amenajare accese proprietati, podete si santuri betonate DJ 504 A Putineiu – Vieru in valoare de 152.000 lei;
 3. Asfaltare DJ 401 Dobreni – intersectie DJ 412 Campurelu 1 km in valoare de 300.000 lei;
 4. Asfaltare DJ 411 Comana – intersectie cu DJ 412 A, 1,4 km in valoare de 900.000 lei;
 5. Asfaltare DJ 401 Varasti – Dobreni, 3 km in valoare de 880.000 lei;
 6. Plombe DJ 601 Roata Mica – Roata de Jos – Marsa – lim. jud. Teleorman in valoare de 500.000 lei;
 7. Plombe DJ 611 Roata de Jos – Sadina – Cartojani – lim. jud. Teleorman in valoare de 586.000 lei.

Totodata urmatoarele lucrari se afla in procesul de licitatie, acestea urmand a fi finalizate pana la sfarsitul anului:

 1. Covor bituminos DJ 601 E Mosteni – Poienari – Ulmi 3,9 km in valoare de 1.364.000 lei;
 2. Covor bituminos DJ 412 A – DJ 411 Gradistea, 2,2 km in valoare de 700.000 lei;
 3. Covor bituminos DJ 412 Colibasi – Campurelu – Varasti, 7,09 km in valoare de 2.400.000 lei;
 4. Plombe DJ 503 A Halta CFR Oncesti – Radu Voda – Izvoarele – Cucuruzu in valoare de 500.000 lei.

La nivel judetean in anul 2015, prin O.U.G. 28/2013 pentru aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală,  cu modificările şi completările ulterioare, Unitătile Administrativ Teritoriale din Judeţul Giurgiu au încheiat 124 contracte de finantare cu M.D.R.A.P. prin  P.N.D.L. Etapa I, in valoare totală  de 591.479.020,08 lei din care s-au decontat 444.159.698,28 lei.

În anul 2017, prin O.U.G. 28/2013 pentru aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală,  cu modificările şi completările ulterioare, Unitățile Administrativ Teritoriale din Judeţul Giurgiu au încheiat 190 contracte de finantare cu M.D.R.A.P. prin  P.N.D.L. Etapa II, in valoare totală  de 776.893.324,80 lei din care s-au decontat 68.945.876,42 lei, pentru :

–        1 proiect canalizare cu lungimea de 21.855 km în valoare de 2.207.839 lei

–        8 proiecte retea apă cu lungimea de 146,797 km în valoare de 48.556.607,26 lei

–        51 proiecte drumuri de interes local si drumuri comunale cu lungimea de 411,249 km în valoare de 490.371.258,05 lei

–        13 proiecte drumuri judetene cu lungimea de 99,596 km în valoare de 137.384.291,50 lei

–        40 proiecte pentru Unitatile de Învătământ în valoare de 35.610.963,66 lei

–        49 proiecte dotare cu mobilier Unitati de Învătământ în valoare de 8.550.066,30 lei

–        4 proiecte dotare cu mobilier dispensare în valoare de 385.200 lei

–        7 proiecte iluminat public în valoare de 3.318.389,31 lei

–        3 proiecte sediu primarie în valoare de 4.277.163,65 lei

–        5 proiecte poduri/podețe în valoare de 22.843.977,66 lei

–        8 proiecte pentru dispensare în valoare de 14.507.656,41 lei

–        1 proiect construire imobil in valoare de 8.879.912 lei

Categoria: Politica

Comentariile sunt inchise.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close