Obiectiv important al primarului Nicolae Barbu: CREŞTEREA CAPACITĂŢII ADMINISTRATIVE, DEZVOLTAREA DE RELAŢII PARTENERIALE ŞI CREŞTEREA COOPERĂRII INTERNE ŞI INTERNAŢIONALE A MUNICIPIULUI SAU CREȘTEREA ECONOMIEI LOCALE

| 30 mai 2016

Obiectiv: îmbunătăţirea competențelor de planificare spaţială şi urbană, prin elaborarea şi implementarea de strategii şi planuri spaţiale şi urban

-Taxele publice

– Există deja un sistem modern de plată online a taxelor publice

– (Municipiul Giurgiu este înrolat la platforma Ghişeul.ro), se poate realize deja plată cu cardul.

1. Proiect Sistem informatic integrat pentru managementul relaţiei cu cetăţenii – valoare aproximativă 500.000 euro

●Proiectul va fi finanţat prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa 1 – Administraţie publică şi sistem judiciar eficient,

●Proiectul porneşte de la necesitatea creşterii gradului de mulţumire a cetăţenilor în privinţa relaţiei cu autorităţile publice

●Prin realizarea proiectului va fi îmbunătăţită relaţia dintre cetăţean şi autorităţi  2.Proiect Sistem informatic integrat pentru managementul  unor servicii publice,valoare aproximativă 500.000 euro

●Finanţare prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa 1 – Administraţie publică şi sistem judiciar eficiente, fonduri naţionale, fonduri proprii

●Prin realizarea proiectului serviciile publice cetăţenilor vor fi furnizate într-un mod mai eficient, adaptate nevoilor cetăţeanului 3.Proiect Sistem de măsurare a gradului de mulţumire a cetăţenilor în raport cu activitatea administraţiei publice, valoare aproximativă 150.000 euro

●Finanţare Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020,  Axa 2 – Administraţie publică şi sistem judiciar transparent, fonduri naţionale, fonduri proprii

●Proiectul porneşte de la necesitatea monitorizării gradului de mulţumire  cetăţenilor în ceea ce priveşte activitatea funcţionarilor administraţiei locale  4.Proiect  Program de instruire/perfecţionare a personalului aparatului administrativ , valoare aproximativă 300.000 euro

●Finanţare prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa 1 – Administraţie publică şi sistem judiciar eficient 5.Proiect Realizarea  hărții  GIS a Municipiului Giurgiu, incluzând utilităţile  existente , valoare 1 milion euro

●Finanţare prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă   2014-2020, Axa 1 – Administraţie publică şi sistem judiciar eficiente  6.Proiect Realizare de Planuri spaţiale şi urbane (planuri urbanistice zonale, planuri de amenajare a teritoriului, amenajare peisagistică, cadastru şi carte funciară a zonelor urbane)

 

1.Proiect Dezvoltarea infrastructurii de mediu în domeniul apă şi apa uzată, în Municipiul şi în Jud Giurgiu, valoare estimată 95 milioane euro, din care municipiului Giurgiu îi vor reveni 5,2 milioane euro, pentru investiţii în apă şi canalizare în zona Giurgiu Nord şi zona Șos Prieteniei
●Finanţare prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa3 – Infrastructură de mediu
●Proiectul porneşte de la necesitatea punerii în aplicare a Masterplanului actualizat de alimentare cu apă şi de canalizare la nivelul județului Giurgiu, 
●Prin realizarea proiectului, zonele Giurgiu Nord şi Prieteniei vor avea sistem de alimentare cu apă şi sistem de canalizare modernizate

Acest obiectiv presupune sprijinirea dezvoltării sectorului IMM – urilor prin stimularea competitivităţii şi încurajarea activităţilor de cercetare /dezvoltare/inovare. 
1.Proiectul High Performance Green Port Giurgiu  - Etapa 2 – Construcție,  valoare 15,5 milioane euro. Proiectul a fost aprobat la Comisia Europeană în septembrie 2015 și este în implementare.
●Finanţat prin Programul Connecting Europe Facility – Mecanismul Interconectarea Europei – Sectorul Transport
●Proiectul a pornit de la necesitatea revitalizării activităţii economice în municipiu, în special în zona portuară●Prin implementare proiectului va fi construit un port trimodal care va facilita transferul mărfurilor pe apă, cale ferată şi şosea, contribuind astfel la creşterea activităţii economice. De asemenea, se va îmbunătăţi accesul  la cheul Zonei Libere şi va fi sistematizată zona prin crearea unui parc şi a unor locuri de joacă pentru copii,   în zona blocurilor ANL. 
2.Proiect: Realizarea “Parcului Industrial Giurgiu Sud” - prin redefinirea Zonei Libere Giurgiu şi înfiinţarea unui Port comercial modern şi terminal de mărfuri.
●Finanţare în parteneriat public-privat
●Proiectul porneşte de la necesitatea revitalizării industriei în municipiu și crearea locurilor de muncă
●Prin implementarea proiectului va fi înfiinţat un parc industrial în zona de sud a oraşului - astfel se vor deschide noi firme care vor crea locuri de muncă și va fi îmbunătăţită calitatea vieţii cetăţenilor, crescând astfel nivelul de dezvoltare.  3.Proiect Înfiinţarea şi dezvoltarea a două unităţi de învăţământ tehnologic în Municipiul Giurgiu, în parteneriat cu Ministerul Educaţiei şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Giurgiu  
●Finanţare prin fonduri guvernamentale şi locale 4.Proiect Extinderea Incubatorului de afaceri Giurgiu HUB – pentru sprijinirea tinerilor în procesul antreprenorial, valoare 1,6 milioane euro
●Finanţare prin programe guvernamentale, în parteneriat cu Ministerul EconomieiPrin implementarea proiectului va creşte accesul tinerilor la facilitatea de deschidere a unei afaceri şi va fi susţinută această afacere timp de trei ani (“perioada de incubaţie”), în acest fel fiind create locuri de muncă.   

Categoria: Administratie, Politica

Comentariile sunt inchise.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close